เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด ก่อตั้งในปี 2543 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจขนส่ง โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทน้ำมันชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

timeventures

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด เป็นองค์กรที่มีพลวัตในธุรกิจค้าส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เปี่ยมด้วยศักยภาพที่จะเติบโตเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจพลังงาน

พันธกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพและการให้บริการก่อนและหลังการขาย ด้วยบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สร้างค่านิยมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่บริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงาน

ใส่ความเห็น