น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น

ปตท.ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาสูตร เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผู้บริโภคทั้งในภาคยานยนต์ และอุตสาหกรรม ถือเป็นผู้นำในการออกผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด คุ้มค่าต่อการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์ และส่วนบุคคล

ปตท.มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหล่อลื่น โดยคิดค้น พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.ซึ่งลงทุนกว่า 1600 ล้านบาท กับบริษัท Additive ชั้นนำของโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์

ชื่อผลิตภัณฑ์ พีทีที เอชแอลพี
ความหนืด ISO VG 32, 46, 68, 100
มาตรฐาน Denison Hydraulic HF-2
Vickers I-286-S
คำอธิบาย  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดต้านทานการสึกหรอ (มี AW) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง
ชื่อผลิตภัณฑ์ พีทีที เกียร์ ออยล์ อีพี
ความหนืด ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
มาตรฐาน AGMA 9500-E02 EP
DIN 51517 Part 3 (CLP)
 U.S. Steel 224
ISO 12925-1 CKC/CKD
David Brown S1.53.101
GM LS-2
Cincinnati Machine (Gear C Series)
คำอธิบาย PTT Gear Oil EP เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดรับแรงกดสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิต Paraffinic จึงมีคุณภาพสูง ช่วยทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง (Extreme Pressure …
ชื่อผลิตภัณฑ์ พีทีที ดี-3 พลัส
ความหนืด SAE 30, 40, 50
มาตรฐาน API CF/CF-2/SF ACEA E1 CCMC D1/D2 MB 227.0 Japanese CD MIL-L-2104D Allison C-4 Caterpillar TO-2
คำอธิบาย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก SAE 30, 40 และ 50 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API
CF
ชื่อผลิตภัณฑ์ พีทีที รับโฟล
ความหนืด  N/A
มาตรฐาน  N/A
คำอธิบาย PTT Rubflo เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้

ใส่ความเห็น